รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Objective-C : More on classes & Property (ตอนที่2)

  Property

  โดยปกติแล้วเมื่อเราประกาศคลาส ตัวแปรที่อยู่ภายในคลาส (instance variable) จะถูกกำหนดให้เป็นแบบ private หรือถูกปกปิดจากภายนอกโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องประกาศเมธอดเพื่อใช้ในการกำหนดค่าและแสดงค่าของตัวแปร ภายในคลาสหรือที่เรียกว่า setter/getter ดังตัวอย่าง

   

  Student.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
   
  @interface Student: NSObject{
      int _mathMidTerm;
      int _mathExamination;
    
  }
  -(void) setMathMidTerm:(int)score;
  -(void) setMathExamination:(int)score;
  -(int)  mathMidTerm;
  -(int)  mathExamination;
  @end

   

  Student.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  
  #import <Student.hh>
  @implementation Student
   
  -(void) setMathMidTerm:(int)score
  {
      _mathMidTerm = score;
  }
   
  -(void) setMathExamination:(int)score
  {
      _mathExamination = score;
  }
   
  -(void) mathMidTerm
  {
      return _mathMidTerm;
  }
   
  -(void) mathExamination
  {
      return _mathExamination;
  }
   
  @end

   

  จากตัวอย่างจะพบว่าถ้าหากจะให้อ๊อบเจ็กต์อื่นใช้ instance variable ของคลาสได้นั้น เราต้องประกาศเมธอดถึงสองเมธอด นั่นคือเมธอธอดที่ใช้กำหนดค่าตัวแปร (setter) และเมธอดที่ใช้ขอค่าตัวแปร (getter) ยิ่งคลาสมีจำนวน instance variable มากเท่าไหร่จำนวนเมธอดก็จะเพิ่มมากตามไปด้วย โชคดีที่เราไม่ต้องทุ่มเทเวลากับการเขียนโค้ด setter/getter เพราะหลังจากที่ภาษา Objective-C ได้ปรับปรุงมาถึง Objective-C 2.0 ก็ได้เพิ่มความสามารถในการสร้าง setter/getter ให้กับ instance variable โดยอัตโนมัติ  วิธีการคือประกาศตัวแปรนั้นให้เป็นพร๊อพเพอร์ตี้ (property) ของคลาส โดยการเขียน @property (property directive) ในส่วน interface พร้อมกับกำหนดคุณสมบัติของพร๊อพเพอร์ตี้ (attribute) จากนั้นเขียน @synthesize (synthesize directive) ในส่วน implementation เพื่อบอกให้คอมไพเลอร์สร้างโค้ด getter/setter ให้อัตโนมัติ

   

  Student.h ( property )

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  @interface Student: NSObject
  {
      int mathMidTerm;
      int mathExamination;
  }
  @property (assign,readwrite) int mathMidTerm;
  @property (assign,readwrite) int mathExamination;
  @end

   

  Student.m ( property )

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  #import "Student.h"
   
  @implementation Student
   
  @synthesize mathMidTerm;
  @synthesize mathExamination;
   
  @end

   

  ส่วนการเรียกใช้ property ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่ใช้เครื่องหมายจุด . และตามด้วยชื่อของ property ดังเช่นตัวอย่าง

   

  manee.mathMidTerm = 25;
   
  int score = manee.mathMidTerm;

   

  Property Attribute

  จากโค้ดของคลาส Student ที่ผ่านมาเราได้ประกาศพร๊อพเพอร์ตี้ 2 ตัวคือ mathMidTerm และ mathExamination พร้อมกับกำหนดคุณสมบัติของพร๊อพเพอร์ตี้ให้เป็นแบบ assign , readwrite หมายความว่าเมื่อกำหนดค่าให้กับพร๊อพเพอร์ตี้นั้นจะเป็นการกำหนดค่าตัวแปร โดยตรง และพร๊อพเพอร์ตี้นี้อ่านและเขียนข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังมี attribute อื่นๆดังนี้

   

  readwrite กำหนดให้พร๊อพเพอร์ตี้อ่านและเขียนข้อมูลได้
  readonly กำหนดให้พร๊อพเพอร์ตี้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
  assign เมธอด getter/setter ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีการทำการงานเหมือนกับการให้ค่าโดยตรง เช่น x = 20 ปกติจะใช้กับค่าที่เป็น primitive type เช่น int , float
  retain หากกำหนดพร๊อพเพอร์ตี้แบบนี้ setter ที่ถูกสร้างขึ้นจะ release ออบเจ็กต์เดิมก่อนและหลังจากนั้นจะ retain ออบเจ็กต์ใหม่ ลักษณะการทำงานเหมือนโค้ดตัวอย่างดังนี้

   

  -(void) setValue:(Student *)str
  {
    [student release];
    student = [str retain];
  }

   

  copy เมื่อกำหนดคุณสมบัติแบบ copy เมธอด setter ที่สร้างขึ้นจะ release ออบเจ็กต์เดิมและหลังจากนั้นจะ copy ออบเจ็กต์ใหม่ มีลักษณะการทำงานเหมือนโค้ดตัวอย่างดังนี้

   

  -(void) setValue:(Student *)str
  {
    [student release];
    student = [str copy];
  }

   

  nonatomic เมื่อโปรแกรมทำงานแบบ multithread (จะอธิบายเทรดอย่างละเอียดอีกครั้งในบทหลัง ) getter/setter ที่ถูกสร้างขึ้นจะไม่รับประกันว่าค่าที่ได้จะครบถ้วน เช่น thread A กำลังอ่านค่าและ thread B เข้ามาเปลี่ยนแปลงค่า อาจจะเกิดปัญหาว่าอ็อบเจกต์ที่ใช้งานหายหายไปก่อนที่ thread A จะได้รับ เนื่องจากการกระทำของ B


  atomic เมื่อโปรแกรมทำงานแบบ multithread จะไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน nonatomic เพราะเมธอด getter/setter ที่ถูกสร้างขึ้นจะรับประกันว่าการขอค่าจะได้รับครบถ้วนจาก getter หรือเมื่อกำหนดค่าก็จะกระทำผ่าน setter เสมอ อย่างไรก็ตาม atomic ไม่ได้หมายความว่า thread safe และข้อเสียของ atomic คือทำงานได้ช้ากว่า nonatomic
  เมื่อประกาศพร๊อพเพอร์ตี้จะมี attribute ที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติไว้อยู่แล้วคือ atomic , assign , readwrite เราไม่ต้องเขียนโค้ด 3 attribute นี้ก็ได้ นอกจากนี้ในคอมไพล์เลอร์ LLVM รุ่นใหม่ ( มากับ XCode 4.2 ) ไม่จำเป็นต้องเขียน @synthesize ก็ได้เพราะคอมไพล์เลอร์จะสร้างให้อัตโนมัติ คุณสมบัติต่างๆของ attribute ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Automatic Reference Counting (ARC) ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในบทหลังๆ
  นอกจากนี้การประกาศพร๊อพเพอร์ตี้เราไม่จำเป็นต้องประกาศให้ชื่อของ พร๊อพเพอร์ตี้เป็นชื่อเดียวกับ instance variable ก็ได้ เพียงแค่เราต้องกำหนดให้พร๊อพเพอร์ตี้ให้เท่ากับตัวแปรที่เราต้องการ  ดังเช่นตัวอย่าง


  Student.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
   
  @interface Student: NSObject
  {
    int _mathMidTermScore;
    int _mathExaminationScore;
  }
  @property (assign) int midTerm;

   

  Student.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  #import "Student.h"
   
  @implementation Student
   
  @synthesize midTerm = _mathMidTermScore;
  @synthesize examination = _mathExaminationScore;
   
  @end

   

  ตัวอย่างโค้ดจะเห็นว่า เราได้กำหนดให้ชื่อของพร๊อพเพอร์ตี้ ไม่เหมือนกับชื่อของตัวแปร แต่ในส่วนของ synthesize เราได้กำหนดให้พร๊อพเพอร์ตี้เท่ากับตัวแปรที่ต้องการ

   

  @synthesize midTerm = _mathMidTermScore;

   

  ส่วนการเรียกใช้งานก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติม

  manee.midTerm = 45;

   

  อย่างที่ได้กล่าวไปว่าการใช้ @property และ @synthesize นั้นเป็นการบอกให้คอมไพเลอร์สร้างเมธอดให้อัตโนมัติ ดังนั้นถ้าไม่ต้องการจะเรียกใช้ผ่านเครื่องหมายจุด  แต่ต้องการจะเรียกเมธอด setter และ getter ที่คอมไพลเลอร์สร้างให้ก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง

   

  [manee setMidTerm:45];

   

  @dynamic

  ปกติเราจะใช้ @synthesize เพื่อบอกให้คอมไพล์เลอร์สร้างเมธอด getter/setter ให้กับเรา แต่ในบางครั้งเราไม่ต้องการจะให้คอมไพล์เลอร์สร้างให้ เราสามารถใช้ @dynamic บอกกับคอมไพล์เลอร์ว่าเราได้เตรียมเมธอด setter/getter ไว้ให้แล้ว เช่น จากโค้ด @synthesize

   

  @implementation Student
   
  @synthesize examination = _mathExamination;
   
  @end

   

  หากเปลี่ยนใช้ @dynamic ก็จะมีโค้ดดังนี้

   

  @implementation Student
   
  @dynamic examination;
   
  -(int) examination
  {
      return _mathExamination;
  }
  -(void) setExamination:(int)ex
  {
      _mathExamination = ex;
  }
  @end

   

  ถึงแม้ว่าเราต้องเขียนโค้ดเอง แต่ก็มีข้อดีคือหากเราต้องการความยืดหยุ่นในการจัดค่าด้วยตัวเอง และยังต้องการความสะดวกในการเขียนโค้ดแบบพร๊อพเพอร์ตี้เราก็สามารถใช้ @dynamic ช่วยจัดการปัญหาตรงนี้ได้ การใช้ @dynamic นี้จะพบเห็นได้บ่อยเมื่อใช้ Core Data

   

  Self Keyword

  self เป็น keyword เพื่ออ้างอิงถึงตัวเอง การใช้ self มักจะใช้เพื่อเรียกเมธอดภายในตัวคลาสเอง เช่น ถ้าหากเราต้องการจะคำนวนค่าเฉลี่ย ของคะแนนกลางภาคและปลายภาคก็อาจจะเพิ่มเมธอด getAverageScore:

   

  -(float) getAverageScore:(int)score
  {
      return ( _mathMidTerm + _mathExamination ) / 2.0;
  }

   

  ต่อมาเราต้องการจะเขียนเมธอด printAllScore: เพื่อใช้แสดงคะแนนกลางภาค ปลายภาค และคะแนนเฉลี่ย ตัวแปรต่างๆในคลาสเช่น _mathMidTerm และ _mathExamination เข้าใช้ได้โดยตรงอยู่แล้ว แต่ในกรณีคะแนนเฉลี่ยจะต่างออกไปเพราะเป็นค่าจากการคำนวน การเขียนโค้ดคำนวนใหม่ในเมธอด printAllScore: ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก การแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นก็คือการเรียกใช้เมธอด getAverageScore: ของตัวคลาสเอง ดังเช่นตัวอย่าง

   

  -(void) printAllScores:(int)score
  {
      float avgScore = [self getAverageScore];
  
    NSLog(@"MidTerm: %i", _mathMidTerm);
      NSLog(@"MidTerm: %i", _mathExamination);
      NSLog(@"MidTerm: %f", avgScore);
  }

   

  นอกจากการเรียกเมธอดแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ self เพื่ออ้างถึงพร๊อพเพอร์ตี้ได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง

   

  self.midTerm = 20 ;

   

  มาถึงตรงนี้อาจจะเกิดข้อสงสัยว่า มันต่างอะไรกับการเรียกใช้ instance variable โดยตรงๆ เพราะยังไงก็สามารถเข้าถึงได้โดยตรงอยู่แล้ว ดังเช่น

   

  _mathMidTerm = 20 ;

   

  ถึงแม้ว่าสองวิธีการนี้จะเป็นการกำหนดค่ากับตัวแปรเหมือนกัน แต่การทำงานแตกต่างกัน เพราะถ้าหากเราใช้พร๊อพเพอร์ตี้จะเป็นการใช้เมธอด setter/getter ที่คอมไพเลอร์สร้างขึ้น (หรือเรากำหนดเอง) ส่วนอีกวิธีเป็นกำหนดค่าไปยังตัวแปรโดยตรง ถึงแม้ว่าเราจะกำหนดค่าโดยตรงให้กับตัวแปรได้ แต่ในบางกรณีเช่นการทำงานในแบบ multithread เราจำเป็นต้องกำหนดค่าผ่านพร๊อพเพอร์ตี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่าง thread เป็นต้น

   

  More about Inheritance

  เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบทอดคลาสของภาษา Objective-C เพิ่มเติม เพราะก่อนหน้านี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการสืบทอดคลาสและ subclass เพียงคร่าว ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการสืบทอดแบบเต็มที่  จากตัวอย่างที่ผ่านๆมาการประกาศคลาสเราจะประกาศโดยการสืบทอดคลาส NSObject ซึ่งเป็นคลาสต้นแบบของทุกๆคลาส (Root Class) ดังเช่นโค้ดตัวอย่าง

   

  @interface Student: NSObject{
  }
  @end

   

  จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ NSObject เป็น root class ก็ได้ แต่ที่เราต้องใช้คลาสนี้ก็เพราะว่า NSObject เป็นคลาสพื้นฐานมีคำสั่งและเมธอดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับทุกคลาส เช่นการจองหน่วยความจำ การเปรียบเทียบชนิดออบเจ็กต์ เป็นต้น

   

  จากนิยามของการสืบทอดในบทที่ 4 ได้บอกว่าคลาสที่เป็นต้นกำเนิดจะเรียกว่า superclass หรือ parent และเราจะเรียกคลาสที่สืบทอดว่า subclass หรือ child และเมื่อไหร่ก็ตามที่ประกาศคลาสใหม่โดยสืบทอดจากคลาสอื่น คลาสที่สร้างขึ้นมาใหม่จะมีคุณสมบัติเหมือนกับ superclass หรืออาจจะบอกได้ว่าคลาสที่สร้างขึ้นมาใหม่จะมีเมธอดเช่นเดียวกัน หรือมีตัวแปรในคลาสเหมือนกันกับ superclass เพื่อให้ง่ายต่อความเข้่าใจเราจะเขียนคลาสและโปรแกรมง่ายๆสักโปรแกรม

   

  ElectronicDevice.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
   
  @interface ElectronicDevice : NSObject
  {
      float price;
  }
  @property float price;
  -(void) printPrice;
  @end

   

  ElectronicDevice.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  
  #import "ElectronicDevice.h"
   
  @implementation ElectronicDevice
  @synthesize price;
   
  -(void) printPrice
  {
      NSLog(@"Price = %fn",price);
  }
   
  @end

   

  คลาส ElectronicDevice ที่ได้ประกาศไปมีตัวแปรแค่ตัวเดียวและก็มีเมธอดไว้สำหรับแสดงค่า price อย่างง่ายๆ ต่อไปให้ประกาศคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อ Computer ดังตัวอย่าง

   

  Computer.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  #import "ElectronicDevice.h"
  @interface Computer : ElectronicDevice
  {
      int speed;
  }
  @property int speed;
  -(void) printSpeed;
   
  @end

   

  Computer.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  #import "Computer.h"
   
  @implementation Computer
  @synthesize speed;
  -(void) printSpeed
  {
      NSLog(@"Speed = %d mHz",speed);
  }
  @end

   

  เมื่อดูโค้ดของคลาสคอมพิวเตอร์ เราได้ได้กำหนดให้คลาส Computer สืบทอดคลาส ElectronicDevice

   

  @interface Computer : ElectronicDevice

   

  คลาส Computer เราเรียกว่าคลาสลูก (sub class หรือ child) ส่วน ElectronicDevice เรียกว่าคลาสแม่ (super class หรือ parent) คลาสลูกจะได้รับคุณสมบัติทุกประการเหมือนคลาสแม่ นั่นหมายความว่าคลาส Computer นั้นมีเมธอดและสมาชิกในคลาสเช่นเดียวกันกับคลาส ElectronicDevice

   

  main.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  
  #import "ElectronicDevice.h"
  #import "Computer.h"
   
  int main (int argc, const char *argv[])
  {    
      NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];     
   
      ElectronicDevice *device = [[ElectronicDevice alloc] init];
      Computer *computer = [[Computer alloc] init];
   
      NSLog(@"Device");
      device.price = 5000;
      [device printPrice];
   
      NSLog(@"Computer");
      computer.price = 12000;
      computer.speed = 450;
      [computer printSpeed];
      [computer printPrice];
   
      [computer release];
      [device release];    
   
      [pool drain];
      return 0;
  }

   

  Program 7.3 Output

  Device 
price 5000.0
  
Computer
  speed 450 mHz
  price 12000.0

   

  จากโค้ดบรรทัดที่ 19 จะเห็นว่า computer นั้นสามารถเรียกใช้ printPrice ของคลาสแม่ได้เลย รวมถึงการใช้ตัวแปรต่างๆภายในคลาสก็ทำได้เช่นกัน โปรดจำไว้ว่าการ inheritance จะเป็นลักษณะบนลงล่าง ดังนั้นคลาสที่ทำการสืบทอดจะมีเมธอดและตัวแปรต่างๆของคลาสแม่มาด้วยเสมอ เช่น Computer ก็จะได้ทุกๆอย่างจากคลาส ElectronicDevice รวมถึง NSObject เพราะเนื่องจาก ElectronicDevice ได้สืบทอด NSObject มาอีกที ฉะนั้นแล้วการสืบทอดถึงแม้จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อเสียคือคลาสจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

   

   

   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com