รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Objective-C : Collection (ตอนที่1)

  ในบทผ่านมาเราได้เรียนรู้กับ Foundation Framework กันไปบ้างแล้วนั่นก็คือ NSString , NSMutableString และ NSScaner ส่วนในบทนี้เราจะเรียนรู้กับคลาส Collection ต่างๆที่มีใน Foundation Framework แล้วคอลเลคชั่นคืออะไร ? คอลเลคชั่นก็คือคลาสหรือโครงสร้างของข้อมูลที่รวบรวมหรือจัดเก็บคลาสอื่นๆ พูดง่ายๆก็คือเป็นคลาสที่สามารถเก็บอ๊อบเจ็คต่างๆไว้ได้ โดยมีการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บ เช่น จัดเก็บแบบระบุตำแหน่งหรือใช้ key ในการอ้างที่จัดเก็บเป็นต้น

   

  Array

  การจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ง่ายและใช้กันมากที่สุดก็คือ Array อาร์เรย์เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลแบบระบุตำแหน่งโดยใช้ตัวเลข (index) เมื่อเราต้องการจะจัดเก็บข้อมูลต้องระบุตำแหน่งว่าจะนำข้อมูลนั้นไปไว้ยัง ตำแหน่งใดของอาร์เรย์ เมื่อต้องการจะนำข้อมูลออกมาใช้ก็ต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการเช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนลิ้นชักเก็บเอกสารเมื่อเราต้องการจะจัดเก็บเอกสาร ก็ต้องกำหนดว่าจะเก็บไว้ที่ชั้นใด เมื่อต้องการเอกสารคืนก็ต้องรู้ตำแหน่งของชั้นที่เราเก็บไว้

   

  ใน Foundation Framework มีคลาสอาร์เรย์ด้วยกัน 2 คลาสคือ immutable และ mutable เช่นเดียวกับคลาสสตริงที่เราได้ลองใช้งานกันไปในบทที่แล้ว สำหรับคลาสแรกที่จะได้ลองเขียนโปรแกรมกันก็คือ NSArray เป็นคลาสแบบ immutable ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆได้ ดังนั้นการกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ต้องทำตั้งแต่การประกาศตัวแปร

   

  Program 9.1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
   
  int main(int argc, const char * argv[])
  {
   
      @autoreleasepool {
   
          NSArray *daysName = [[NSArray alloc] initWithObjects:@"Sunday"
                               , @"Monday", @"Tuesday", @"Wednesday" 
                               , @"Thursday" , @"Friday"
                               , @"Saturday", nil];
   
          for ( int i = 0 ; i < 7 ; i++)
          {
              NSString* day = [daysName objectAtIndex:i];
              NSLog(@"%@", day);
          }
   
          [daysName release];
      }
      return 0;
  }

   

  โปรแกรม 9.1 แสดงตัวอย่างการใช้งาน NSArray เริ่มต้นด้วยการประกาศอ๊อบเจ็ค daysName ซึ่งเป็น NSArray การประกาศอาร์เรย์นี้ได้กำหนดค่าเริ่มต้นของอาเรย์ด้วยเมธอด initWithObjects: พร้อมกับค่าสตริงค่าแรกนั่นก็คือ Sunday หลังจากนั้นตามด้วยเครื่องหมาย , (Commar) คั่นตัวแปรเพื่อที่เราจะได้กำหนดค่าในลำดับต่อไปนั่นคือ Monday และไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนถึง Satuday ซึ่งเป็นตัวสุดท้าย เนื่องจากเมธอด initWithObjects: สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นได้อย่างไม่จำกัด เมธอดนี้จึงได้กำหนดให้ปิดท้ายด้วย nil เพื่อบอกให้รู้ว่าสิ้นสุดการกำหนดค่าเริ่มต้นของอาร์เรย์

   

  อ๊อบเจ็คต่างๆที่เราได้ใส่เข้าไปจะถูกเรียงตามลำดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติ เช่น Sunday จะอยู่ในตำแหน่งแรกสุดและตัวถัดไปคือ Monday หมายเลขของตำแหน่งต่างๆในอาร์เรย์จะเริ่มต้นที่ 0 จากโค้ดของโปรแกรมเรากำหนดค่าของ array ด้วยกันทั้งหมด 7 ค่า เพราะฉะนั้นแล้ว index ก็จะเริ่มที่ 0 ไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ 6

   

  ตอนนี้เราได้ให้กำหนดค่าอาร์เรย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการจะใช้ค่าที่เราได้เก็บไว้ก็ใช้เมธอด objectAtIndex: พร้อมกับตำแหน่งที่ต้องการและผลลัพธ์ของโปรแกรมก็แสดงที่คอนโซลดังนี้

   

  Program 9.1 Output

  Sunday
  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday

   

  ในกรณีที่เราระบุตำแหน่งเกินขอบเขตของ array เช่นโปรแกรม 9.1 ถ้าหากเปลี่ยนเงื่อนไข for loop จาก i < 7 ให้เป็น i < 8 โปรแกรมจะเกิดข้อผิดพลาดและหยุดทำงาน พร้อมกับแจ้งข้อความบอกว่าตำแหน่งที่เราได้ระบุไปเกินขอบเขตของอาร์เรย์

   

  *** Terminating app due to uncaught exception ‘NSRangeException’, reason: ‘*** -[__NSArrayI objectAtIndex:]: index 7 beyond bounds [0 .. 6]‘

   

  ดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากในการใช้ array ก็คือการระบุตำแหน่งของ array ห้ามเกินขอบเขตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้แล้วในการระบุตำแหน่งของ array ต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทศนิยมได้เช่น 1.0

   

  NSString* day1 = [daysName objectAtIndex:1];  // OK
  NSString* day2 = [daysName objectAtIndex:2.0]; // Wrong

   

  NSMutableArray

  โปรแกรมที่เพิ่งได้ทดลองเขียนไปจะพบว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลบ ข้อมูลใน array ได้ เนื่องจาก NSArray เป็นคลาสแบบ immutable ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และต้องกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ตั้งแต่เริ่มต้น คลาส NSMutableArray เป็นคลาสที่อนุญาติให้แก้ไขเพิ่มสมาชิกได้ จึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า

   

  Program 9.2

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
   
  int main(int argc, const char * argv[])
  {
   
      @autoreleasepool {
   
          NSMutableArray* fruits = [[NSMutableArray alloc] initWithObjects:@"Apple",
                                    @"Lemon", nil];
   
          [fruits addObject:@"Orange"];
          [fruits addObject:@"Banana"];
   
          for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++ )
          {
              NSLog(@"%@", [fruits objectAtIndex:i]);
          }
   
          [fruits removeObjectAtIndex:1];
   
          NSLog(@"-----------");
          for ( int i = 0 ; i < [fruits count] ; i++ )
          {
              NSLog(@"%@", [fruits objectAtIndex:i]);
          }
   
          NSLog(@"-----------");
   
          NSLog(@"%@", fruits);
   
          [fruits release];
      }
      return 0;
  }

   

  โปรแกรมใช้เมธอด initWithObjects: เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ได้เช่นกันเดียวกันกับ NSArray (NSMutableArray เป็นซับคลาสของ NSArray) หลังจากนั้นใช้เมธอด addObject: เพิ่มอ๊อบเจ็คสตริง Orange และ Banana ในตอนนี้ fruits ก็จะมีจำนวนสมาชิกด้วยกันทั้งหมด 4 อ๊อบเจ็คนั่นก็คือ Apple , Lemon , Orange และ Banana

   

  โค้ดส่วนต่อมาบรรทัดที่ 14 คือ for loop เมื่อลูปทำงานก็จะแสดงข้อมูลต่างๆในอาเรย์ด้วย NSLog และหลังลูปทำงานจบก็ได้ลบข้อมูลในตำแหน่งที่ 1 ด้วยเมธอด removeObjectAtIndex: ดังน้ันอ๊อบเจ็คที่ถูกลบก็คือ Lemon

   

  ส่วนโค้ดในลูปที่สอง มีการทำงานเหมือนกันกับลูปแรก สิ่งที่ต่างกันเล็กน้อยก็คือเงื่อนไขของลูปเราไม่ได้กำหนดค่าด้วยตัวเอง แต่เรานับจำนวนสมาชิกของอาเรย์ด้วยเมธอด count  และสุดท้ายบรรทัดที่ 29 แสดงค่าของ fruits โดยใช้ NSLog ผลลัพธ์ของโปรแกรมจึงออกมาดังนี้

   

  Program 9.2 Output

  Apple
  Lemon
  Orange
  Banana
  ———-
  Apple
  Orange
  Banana
  ———-
  (
  Apple,
  Orange,
  Banana
  )

   

  จาก Output จะเห็นว่าการแสดงสมาชิกทุกตัวใน NSArray นอกจากใช้ลูปแล้ว เราสามารถใช้ NSLog แสดงค่าสมาชิกทั้งหมดได้เช่นเดียวและเขียนโค้ดเพียงบรรทัดเดียวเท่าน้ัน

   

  Sorting Arrays

  มินิโปรเจคที่เราได้เขียนไปถ้ามีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก การดูข้อมูลต่างๆคงไม่สะดวกมากนัก เราอาจจะใช้การจัดลำดับของข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น เช่น จัดลำดับข้อมูลโดยการเรียงตามตัวอักษรหรือราคาสินค้า โชคดีที่การจัดเรียงลำดับข้อมูลใน NSMutableArray ทำได้ค่อนข้างง่ายเพราะสามารถที่จะใช้เมธอดที่ชื่อ sortUsingSelector: เป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบระหว่างอ๊อบเจ็คได้ เมื่อดูที่ API Reference เขียนอธิบายไว้ดังนี้

   

  api

   

  API ได้อธิบายไว้ว่าคือเมธอด sortUsingSelector: นี้รับพารามิเตอร์เป็น SEL (selector) ซึ่ง selector นี้เป็นเมธอดที่ใช้ในการเปรียบลำดับระหว่างสมาชิกในอาเรย์ และเมธอดนี้จะใช้กับสมาชิกทุกๆตัวพร้อมกับพารามิเตอร์ที่เป็นอ๊อบเจ็คในการ เปรียบเทียบลำดับ เมธอดที่ได้กำหนดให้เป็นตัวเปรียบเทียบลำดับต้องส่งค่า NSOrderAscedngin ในกรณีที่น้อยกว่า ส่งค่า NSOrderDescending ในกรณีที่มากกว่า และส่งค่า NSOrderedSame ในกรณีที่ค่าเท่ากัน

   

  ดังนั้นสิ่งที่เราต้องเขียนเพิ่มเติมก็คือเขียนเมธอดที่ใช้ในการเปรียบเทียบลำดับนั่นเอง ให้เพิ่มเมธอดในคลาส Book ดังนี้

   

  -(NSComparisonResult) compareByName:(Book*) other;

   

  จากที่ API กำหนดมา เมธอดที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบต้องส่งค่า NSOrderedSame หรืออื่นๆ เราจึงใช้ NSComparisonResult เพราะเนื่องจาก NSOrderedSame เป็น emum type ของ NSCompareisonResult นั่นเอง นอกจากนี้ต้องรับ parameter ซึ่งจะเป็นอ๊อบเจ็คที่ใช้ในการเปรียบเทียบ จากนั้นให้เขียนโค้ดในส่วนของการทำงาน

   

  -(NSComparisonResult) compareByName:(Book*) other
  {
    NSComparisonResult result = [_name compare:other.name];
    return result;
  }

   

  ในการเปรียบเทียบลำดับเราต้องการจะเรียงตามชื่อของหนังสือ ซึ่งเราก็โชคดีเพราะ NSString มีเมธอดที่ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสตริงอยู่แล้ว เราจึงไม่ต้องเขียนโค้ดในการเปรียบเทียบลำดับ แต่ถ้าในกรณีต้องการเรียงลำดับด้วยวิธีอื่นเช่น ราคาสินค้าต้องเขียนโค้ดในการเปรียบเทียบเอง ต่อไปเราจะเพิ่มเมธอดในคลาส BookController ดังนี้

   

  -(void) sort;

   

  และส่วน implement ก็มีโค้ดสั้นๆดังนี้

   

  -(void) sort
  {
      [_books sortUsingSelector: @selector(compareByName:)];
  }

   

  จากนั้นเราก็จะเรียกเมธอดที่ได้เขียนไปในโปรแกรมของเรา เช่นตัวอย่าง

   

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  #import "Book.h"
  #import "BookController.h"
   
  int main(int argc, const char * argv[])
  {
   
      @autoreleasepool {
   
          BookController* comic = [[BookController alloc] init];
          [comic dataFromXMLFile:@"manga.xml"];
          [comic dataFromXMLFile:@"comic.xml"];
          [comic list];
   
          // Sort
          [comic sort];
          [comic list];
   
          [comic release];
   
      }
      return 0;
  }

   

  Program Output

  Berserk 50.00 (5)
  Doraemon 45.00 (8)
  Dragonball 30.00 (4)
  GTO 35.00 (5)
  Hunter 40.00 (18)
  Naruto 40.00 (15)
  Pokemon 25.00 (2)
  —————

   

  ถึงตรงนี้คงพอจะเริ่มเห็นประโยชน์ของความเป็นภาษา dynamic และการใช้ selector ของภาษา Objective-C มากขึ้น

   

  เมธอดต่างๆของอาเรย์ยังมีให้ใช้อีกมากมาย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถอธิบายการใช้งานได้ครบทุกๆอย่าง ฉะนั้นที่เหลือก็คือหน้าที่ของผู้ที่อ่านที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเอง จาก API Reference

   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com