รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

สระลอยใน Photoshop สำหรับภาษาไทย แก้ได้ง่ายๆ

  เวลาพิมพ์ตัวอักษรและพยัญชนะภาษาไทย คนส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่องตัว "สระลอย" บ่อยๆ บางคนก็จะแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ตัวอักษร และสระ แยกกันต่างหาก และเอามาวางต่อกัน ถ้าในโปรแกรม Photoshop ก็คือแยกพิมพ์ตัวอักษร และสระ ออกเป็นคนละเลเยอร์

   

  นอกจากวิธีข้างต้น ก็ยังมีวิธีแก้ไขเรื่องสระลอยอีกแบบมานำเสนอ ดังนี้

   

  วิธีแบบเลื่อนทีละตัว

    - ให้เลื่อน cursor ไปอยู่หลังตัวที่เราต้องการเลื่อน
    - กด shift ค้างไว้
    - กด ปุ่มลูกศร ไปทางซ้าย
    - กดปุ่ม Alt ค้างไว้ (ยังไม่ปล่อยปุ่ม shift) แล้วใช้ลูกศรชี้ลงล่างเลื่อน ตำแหน่งสระได้เลย

   

  วิธีแบบใช้รหัส

    - ไม้เอก (   ่  ) กด Alt+‹139
    - ไม้โท (   ้  ) กด Alt+140
    - ไม้ตรี (   ๊  ) กด Alt+141
    - จัตวา (    ๋  ) กด Alt+142
    - การันต์ (   ์  ) กด Alt+143

   

   

   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com